Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Silni Rodzice - Zdrowsze SpołeczeństwoNowe technologie zmieniają styl naszego życia. Spędzamy ze sobą mniej czasu, mamy bardziej siedzący tryb życia przez co, że tracimy umiejętności wychowawcze i społeczne. Kluczowym wnioskiem z poprzedniego międzynarodowego projektu o nazwie „Power to Resist” (Móc odmówić), w którym uczestniczyła m.in. gmina Viborg, Ceuti i przedstawiciele ALIAT było stwierdzenie zanikania zjawiska silnego rodzica. Taki rodzic powinien dawać swoim dzieciom przykład aktywności fizycznej, dobrych nawyków żywieniowych oraz asertywności wobec alkoholu i innych używek, mając świadomość działania efektu lustrzanego odbicia, który jest kluczowy w procesie wychowywania. Projekt „Stronger parents – healthier communities” (Silniejsi rodzice – zdrowsze społeczeństwo) to odpowiedź na brak innowacyjnych narzędzi, które mogłyby pomóc rodzicom i nauczycielom w znalezieniu rozwiązań wielu problemów wychowawczych oraz dać dobre przykłady zdrowego stylu życia.

Partnerami Iławy w projekcie są instytucje z Hiszpanii (Gmina Ceuti), Danii (Gmina Viborg), Chorwacji (ZZJZZV), Rumunii (ALIAT), Włoch (Euro-Net) oraz Turcji (ISKGED). Wspólnie realizowane przedsięwzięcie ma na celu poprawienie umiejętności rodzicielskich poprzez szereg warsztatów i form spędzania wolnego czasu z dziećmi oraz zaoferowanie rodzicom oraz nauczycielom nowoczesnych technologicznie narzędzi profilaktycznych (aplikacja na smartfona i tablet, gra online, przewodnik).

Oficjalna strona projektu: www.spahco.eu

Profil facebookowy projektu: fb.com/StrongerParents

Wszystkie działania możliwe są dzięki dofinansowaniu hiszpańskiej Agencji Narodowej oraz wsparciu władz miejskich Iławy. Na sukces projektu ze strony polskiej pracują pracownicy Ośrodka Psychoedukacji.