Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Porady i konsultacje udzielane są bezpłatnie, wyłącznie mieszkańcom miasta Iławy.

Z uwagi na dużą liczbę osób potrzebujących wsparcia najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z Ośrodkiem Psychoedukacji w celu umówienia terminu konsultacji: tel. 89 649 92 03 lub 89 649 92 00.

Danuta Górny – psycholog,

Paulina Krasowska – psycholog,

Łucja Wieczorek – terapeuta uzależnień,

Katarzyna Pisarska – terapeuta uzależnień,

Wojciech Mówiński – radca prawny,

Marek Duchowski – radca prawny.

Poniedziałek

Danuta Górny - psycholog

pomoc psychologiczna dla dorosłych w zakresie problemów związanych z uzależnieniami, przemocą, sytuacją kryzysową w rodzinie

godz. 1100 - 1700

Wtorek

Danuta Górny - psycholog

pomoc psychologiczna dla dorosłych w zakresie problemów związanych z uzależnieniami, przemocą, sytuacją kryzysową w rodzinie

godz. 1000 - 1500

Paulina Krasowska – psycholog

pomoc psychologiczna i poradnictwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tj.: pomoc psychologiczną dla rodziców i dzieci w związku z problemami dzieci, zachowaniami ryzykownymi dzieci

godz. 1100 - 1500

Wojciech Mówiński – radca prawny

prawnik (sprawy MKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego)

godz. 1600 - 1800

1. i 3. wtorek miesiąca

Marek Duchowski – radca prawny

prawnik (sprawy MKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego)

godz. 1600 - 1800

2. i 4. wtorek miesiąca

Środa

Katarzyna Pisarska – terapeuta uzależnień

poradnictwo w zakresie problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie

godz. 1530 – 1730

Czwartek

Łucja Wieczorek – terapeuta uzależnień

poradnictwo w zakresie problemów uzależnień

godz. 1530 – 1830

Piątek

Paulina Krasowska - psycholog

pomoc psychologiczna i poradnictwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tj.: pomoc psychologiczną dla rodziców i dzieci w związku z problemami dzieci, zachowaniami ryzykownymi dzieci

godz. 930 - 1430