Ilawska Panorama Krzywe

A A A

p. Danuta Górny – psycholog

- w sprawach związanych z przemocą w rodzinie
- w sprawach związanych z uzależnieniem i współuzależnieniem
- współuzależnieniem problemach z narkotykami
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego
- przyjmowanie wniosków na leczenie w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych

Przyjmuje:
aktualne dni i godziny znajdują się w harmonogramie.


 p. Łucja Wieczorek – terapeuta uzależnień

- w sprawach związanych z uzależnieniem i współuzależnieniem od alkoholu
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego
- przyjmowanie wniosków na leczenie w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych

Przyjmuje:
aktualne dni i godziny znajdują się w harmonogramie.


 p. Marek Tomaszewski – terapeuta uzależnień

- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego
- konsultacje na temat uzależnień i współuzależnień od alkoholu, sprawcy przemocy
- prowadzenie grupy wsparcia

Przyjmuje:
aktualne dni i godziny znajdują się w harmonogramie.


 p. Katarzyna Stempowska – terapeuta, pedagog

- pomoc psychologiczna dla młodzieży i dorosłych oraz ofiar przemocy,krótka interwencja, psychoedukacja w szkołach

Przyjmuje:
aktualne dni i godziny znajdują się w harmonogramie.