Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Anonimowi Narkomani (NA) są wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których narkotyki stały się głównym problemem. Członkowie są zdrowiejącymi uzależnionymi, którzy spotykają się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w pozostaniu czystymi. Nie jest istotne, jakie narkotyki i jak dużo ich zażywałeś, tylko co zamierzasz zrobić ze swoim problemem i jak my możemy Ci w tym pomóc.

 

Uczestnictwo w NA nie powoduje żadnych dodatkowych zobowiązań. Nie jesteśmy zależni od innych organizacji, nie mamy opłat wpisowych ani członkowskich, nie musimy podpisywać żadnych deklaracji, ani nikomu niczego obiecywać. Nie jesteśmy związani z żadnymi organizacjami politycznymi, religijnymi, z organami ścigania, nie podlegamy niczyjej kontroli.

 

Dołączyć do nas może każdy. Jedynym warunkiem przynależności jest pragnienie zaprzestania zażywania.
Spotykamy się w każdy wtorek w godz. 18:00 – 19:00.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.anonimowinarkomani.org