Ilawska Panorama Krzywe

A A A

1. Marek Tomaszewski – Przewodniczący komisji;
2. Krzysztof Panfil – Wiceprzewodniczący;
3. Małgorzata Gawińska – Sekretarz;
4. Janusz Dąbrowski, Marek Duchowski, Magdalena Jonowska, Katarzyna Pisarska, Krzysztof Panfil, Marek Tomaszewski, Małgorzata Gawińska, Wojciech Mówiński, Łucja Wieczorek, Marek Ćwikliński – członkowie;