Ilawska Panorama Krzywe

A A A

1. Marek Tomaszewski – Przewodniczący;
2. Krzysztof Panfil – Wiceprzewodniczący;
3. Małgorzata Gawińska – Sekretarz;
4. Danuta Górny, Magdalena Jonowska, Łucja Wieczorek, Katarzyna Pisarska, Kamila Wadecka, Estera Simonowicz – Szachłowicz, Agnieszka Łapińska, Janusz Dąbrowski, Marek Duchowski, Wojciech Mówiński, – członkowie