Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Panfil Krzysztof – przewodniczący, kierownik Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – Wydział Urzędu Miasta Iławy

Górny Danuta – zastępca przewodniczącego, Psycholog – Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Łapińska Agnieszka – sekretarz, zastępca kierownika Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – Wydział Urzędu Miasta Iławy

Członkowie:

Dąbrowski Janusz – kierownik rewiru dzielnicowych – Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Duchowski Marek – radca prawny – Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Gawińska Małgorzata – inspektor w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – Wydział Urzędu Miasta Iławy

Jonowska Magdalena – pedagog – Szkoła Podstawowa nr 4 w Iławie

Lewko Iwona – inspektor w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – Wydział Urzędu Miasta Iławy

Mówiński Wojciech – radca prawny – Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Pisarska Katarzyna – terapeuta uzależnień – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – Powiatowy Szpital w Iławie

Simonowicz - Szachłowicz Estera – kurator – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – Sąd Rejonowy w Iławie

Wadecka Kamila – inspektor - Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Miasta Iławy

Wieczorek Łucja – terapeuta uzależnień – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – Powiatowy Szpital w Iławie