Ilawska Panorama Krzywe

A A A

 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w składzie:

 1. Bagłaj Dorota - Koordynator Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie,
 2. Chlebowska – Kulik Anna – Lekarz rodzinny – Ośrodek Zdrowia Rodzina w Iławie,
 3. Dąbrowska Magdalena – Starszy pracownik socjalny – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie,
 4. Duchowski Marek – Radca prawny – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iławie,
 5. Gawińska Małgorzata – Inspektor – Urząd Miasta Iławy, Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie,
 6. Górny Danuta – Psycholog, psychoterapeuta – Urząd Miasta Iławy, Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie,
 7. Jonowska Magdalena – Pedagog szkolny – Szkoła Podstawowa nr 4 w Iławie,
 8. Kamińska Dorota – I Zastępca Burmistrza – Urząd Miasta Iławy,
 9. Krasowska Paulina – Psycholog rodzinny i dziecięcy – Urząd Miasta Iławy, Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie,
 10. Langiewicz – Wiśniewska Monika – Kurator rodzinny – Sąd Rejonowy w Iławie, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
 11. Lewko Iwona – Inspektor – Urząd Miasta Iławy, Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie,
 12. Łapińska Agnieszka – Zastępca kierownika OPPUiPR – Urząd Miasta Iławy, Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie,
 13. Łęgowski Michał – Kierownik I ZKSS – Sąd Rejonowy w Iławie, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
 14. Magalski Bartłomiej – Dzielnicowy – Komenda Powiatowa Policji w Iławie,
 15. Nica Aneta – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie,
 16. Panfil Krzysztof – Kierownik OPPUiPR, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Urząd Miasta Iławy, Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie,
 17. Siestrzewitowski Dominik – p.o. Kierownika Rewiru Dzielnicowych – Komenda Powiatowa Policji w Iławie,
 18. Simonowicz – Szachłowicz Estera – Kurator – Sąd Rejonowy w Iławie, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
 19. Skuzjus Janusz – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Iławie,
 20. Stępniak Kamil – Kierownik Referatu Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji – Komenda Powiatowa Policji w Iławie,
 21. Szmycińska Joanna – Pedagog szkolny– Szkoła Podstawowa nr 1 w Iławie,
 22. Śliziewicz Monika – Pracownik socjalny – Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
 23. Tylka Izabela – Specjalista pracy socjalnej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie,
 24. Zombecka Dorota – Pielęgniarka środowiskowa – Agencja Świadczeń Medycznych VITA w Iławie.