Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Gmina Ceutí (Hiszpania) - Lider

Gmina Ceutí, położona w regionie Murcia (południowo-wschodnia Hiszpania), ma populację 11,400 mieszkańców i jest bardzo dobrze skomunikowana z obszarami wielkomiejskimi. Ceutí jest sygnatariuszem Narodowej Strategii Zapobiegania i Promocji Zdrowia, której głównym celem jest podniesienie średniej długości życia, wolnej od niepełnosprawności. Przyniesie to dobre praktyki dla całego kraju.

www.ceuti.es

 

Gmina Viborg (Dania)

Viborg jest 9. co do wielkości gminą w kraju. Działania związane z SSP (współpraca pomiędzy lokalnymi rządami, szkołami i policją) są przykładem dobrych praktyk. Swą pracę opierają na wczesnej profilaktyce i podążają za tematem “kultury cyfrowej” - właściwego i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

www.viborg.dk

 

Euro-net (Włochy)

Położona w regionie Basilicata, Euro-net jest organizacją non-profit, przedstawicielem licznych sieci europejskich, z dużym doświadczeniem w tworzeniu gier i filmów animowanych oraz może się pochwalić uczestnictwem w wielu projektach europejskich. W projekcie zajmą się stworzeniem aplikacji i gry on-line.

www.euro-network.eu

www.synergy-net.info

ALIAT (Rumunia)

Stowarzyszenie dla Zwalczania Alkoholizmu i Nadużywania Narkotyków jest organizacją pozarządową, z której usług korzysta ponad 17.300 uzależnionych od narkotyków oraz 1400 uzależnionych od alkoholu. W organizacji działa około 1200 profesjonalistów wyszkolonych we wczesnym wykrywaniu uzależnień. ALIAT poprowadzi temat “umiejętności społecznych”.

www.aliat-ong.ro 

 

Gmina Miejska Iława (Polska)

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie uczestniczy w SPAHCO wnosząc do projektu szereg dobrych praktyk w dziedzinie pracy z rodzina i młodzieżą. Podczas projektu stworzą Przewodnik dla Edukatorów.

www.osrodek.ilawa.pl

 

ISKED (Turcja)

Stowarzyszenie Edukacyjno-Młodzieżowe ISKENDERUN posiada doświadczenie w edukowaniu ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprowadzą pracę projektową w dziedzinie włączenia społecznego na każdym etapie projektu.

www.iskenderun.org.tr

 

Państwowy Instytut Zdrowia Varazdinska (Chorwacja)

Odpowiedzialni za promocję zdrowia, poprawę dobrobytu oraz zapobieganie chorobom wśród 200,000 mieszkańców regionu Varazdin. Wprowadzają interesujące inicjatywy (“Mały i zdrowy”, „Spacerem do zdrowia”). Poprowadzą temat „ Zdrowe Społeczności”.

www.zzjzzv.hr