Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Dodatkowe informacje

Gmina Ceutí (Hiszpania) - Lider

Gmina Ceutí, położona w regionie Murcia (południowo-wschodnia Hiszpania), ma populację 11,400 mieszkańców i jest bardzo dobrze skomunikowana z obszarami wielkomiejskimi. Ceutí jest sygnatariuszem Narodowej Strategii Zapobiegania i Promocji Zdrowia, której głównym celem jest podniesienie średniej długości życia, wolnej od niepełnosprawności. Przyniesie to dobre praktyki dla całego kraju.

www.ceuti.es

 

Gmina Viborg (Dania)

Viborg jest 9. co do wielkości gminą w kraju. Działania związane z SSP (współpraca pomiędzy lokalnymi rządami, szkołami i policją) są przykładem dobrych praktyk. Swą pracę opierają na wczesnej profilaktyce i podążają za tematem “kultury cyfrowej” - właściwego i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

www.viborg.dk

 

Euro-net (Włochy)

Położona w regionie Basilicata, Euro-net jest organizacją non-profit, przedstawicielem licznych sieci europejskich, z dużym doświadczeniem w tworzeniu gier i filmów animowanych oraz może się pochwalić uczestnictwem w wielu projektach europejskich. W projekcie zajmą się stworzeniem aplikacji i gry on-line.

www.euro-network.eu

www.synergy-net.info

ALIAT (Rumunia)

Stowarzyszenie dla Zwalczania Alkoholizmu i Nadużywania Narkotyków jest organizacją pozarządową, z której usług korzysta ponad 17.300 uzależnionych od narkotyków oraz 1400 uzależnionych od alkoholu. W organizacji działa około 1200 profesjonalistów wyszkolonych we wczesnym wykrywaniu uzależnień. ALIAT poprowadzi temat “umiejętności społecznych”.

www.aliat-ong.ro 

 

Gmina Miejska Iława (Polska)

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie uczestniczy w SPAHCO wnosząc do projektu szereg dobrych praktyk w dziedzinie pracy z rodzina i młodzieżą. Podczas projektu stworzą Przewodnik dla Edukatorów.

www.osrodek.ilawa.pl

 

ISKED (Turcja)

Stowarzyszenie Edukacyjno-Młodzieżowe ISKENDERUN posiada doświadczenie w edukowaniu ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprowadzą pracę projektową w dziedzinie włączenia społecznego na każdym etapie projektu.

www.iskenderun.org.tr

 

Państwowy Instytut Zdrowia Varazdinska (Chorwacja)

Odpowiedzialni za promocję zdrowia, poprawę dobrobytu oraz zapobieganie chorobom wśród 200,000 mieszkańców regionu Varazdin. Wprowadzają interesujące inicjatywy (“Mały i zdrowy”, „Spacerem do zdrowia”). Poprowadzą temat „ Zdrowe Społeczności”.

www.zzjzzv.hr

 

Silni Rodzice - Zdrowsze SpołeczeństwoNowe technologie zmieniają styl naszego życia. Spędzamy ze sobą mniej czasu, mamy bardziej siedzący tryb życia przez co, że tracimy umiejętności wychowawcze i społeczne. Kluczowym wnioskiem z poprzedniego międzynarodowego projektu o nazwie „Power to Resist” (Móc odmówić), w którym uczestniczyła m.in. gmina Viborg, Ceuti i przedstawiciele ALIAT było stwierdzenie zanikania zjawiska silnego rodzica. Taki rodzic powinien dawać swoim dzieciom przykład aktywności fizycznej, dobrych nawyków żywieniowych oraz asertywności wobec alkoholu i innych używek, mając świadomość działania efektu lustrzanego odbicia, który jest kluczowy w procesie wychowywania. Projekt „Stronger parents – healthier communities” (Silniejsi rodzice – zdrowsze społeczeństwo) to odpowiedź na brak innowacyjnych narzędzi, które mogłyby pomóc rodzicom i nauczycielom w znalezieniu rozwiązań wielu problemów wychowawczych oraz dać dobre przykłady zdrowego stylu życia.

Partnerami Iławy w projekcie są instytucje z Hiszpanii (Gmina Ceuti), Danii (Gmina Viborg), Chorwacji (ZZJZZV), Rumunii (ALIAT), Włoch (Euro-Net) oraz Turcji (ISKGED). Wspólnie realizowane przedsięwzięcie ma na celu poprawienie umiejętności rodzicielskich poprzez szereg warsztatów i form spędzania wolnego czasu z dziećmi oraz zaoferowanie rodzicom oraz nauczycielom nowoczesnych technologicznie narzędzi profilaktycznych (aplikacja na smartfona i tablet, gra online, przewodnik).

Oficjalna strona projektu: www.spahco.eu

Profil facebookowy projektu: fb.com/StrongerParents

Wszystkie działania możliwe są dzięki dofinansowaniu hiszpańskiej Agencji Narodowej oraz wsparciu władz miejskich Iławy. Na sukces projektu ze strony polskiej pracują pracownicy Ośrodka Psychoedukacji.