Ilawska Panorama Krzywe

A A A

bezchemiinadrodzeBez chemii na drodze

Strona internetowa ogólnopolskiej kampanii „Bez chemii na drodze” poświęconej ryzyku związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych wśród użytkowników ruchu drogowego.
https://bezchemiinadrodze.pl/