Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Aktualności

zippiW dniach 02 – 03.12.2022 r. oraz 09-10.12.2022 r. odbyło szkolenie pt.: „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
W szkoleniu wzięło udział 32 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz wychowawców klas I – III iławskich placówek oświatowych.
Prowadzący:
Maria Skowrońska
Bogumiła Ogrodowczyk

zippi 1zippi 3

 

6 listopada w Ośrodku gościł dr n. med. Krzysztof Szwajca –  psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pan Krzysztof Szwajca poprowadził seminarium dla nauczycieli uczestniczących w cyklu szkoleniowym „ Umiejętności wychowawcze i profilaktyczne nauczyciela”.

Temat seminarium: „Smutny uczeń – nowe wyzwanie dla nauczycieli i współczesnej szkoły”.   Depresja i zaburzenia emocjonalne dotykają znaczną liczbę dzieci i młodzieży, i zjawisko to w ostatnich latach ma tendencję wzrostową. Okres pandemii jeszcze ten proces prawdopodobnie zwiększył. W Iławie wg badań z 2018 problemy emocjonalne dotyczyły 1/3 badanej populacji (Raport z VI edycji badań ankietowych wśród młodzieży iławskiej w 2018 roku. - Krzysztof Bobrowski, Instytut Psychiatrii i Neurologii).

Celem zajęć było przybliżenie wiedzy na temat depresji i jej  przyczyn; czynników chroniących i czynników ryzyka, profilaktyki depresji, rozpoznawania sygnałów i zagrożeń. Rola i możliwości szkoły w profilaktyce zaburzeń emocjonalnych i depresji, współpracy z innymi instytucjami w tym zakresie.

Następnie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla psychologów i pedagogów z iławskich szkół i Ośrodka Psychoedukacji.

Spotkania z dr Krzysztofem Szwajcą dla iławskich nauczycieli będą kontynuowane, najbliższe w maju 2023 roku.

O szczegółach będziemy informować na naszej stronie.

 

Zrzut ekranu Pan Krzysztof Szwajca jest współautorem Poradnika dla Rodziców – link

https://backend.zwjr.pl/media/attachments/Poradnik_dla_rodzic%C3%B3w.pdf

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, realizuje na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DWEW/1511 projekt „Bądź Unplugged”, którego celem jest podniesienie jakości realizowanych przez placówki oświatowe działań profilaktycznych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących realizacji programu profilaktycznego „Unplugged” dla przedstawicieli placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie

Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie opinii, wniosków oraz pozyskanie dodatkowych informacji i uwag w spawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

Projekt uchwały umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.umilawa.pl/ w dziale: KONSULTACJE SPOŁECZNE (link) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Iławy.

Do projektu, o którym mowa w § 4, można zgłaszać w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą dołączonego do niego formularza, pisemne wnioski, opinie i uwagi.

Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się na okres od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia 9 grudnia 2022 r. do godziny 15:15

Formularze zawierające uwagi lub opinie należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do 09 grudnia 2022 r.

plakat Wojtasik

Już najmłodsi trafiają na szkodliwe treści, jak pornografia, przemoc, czy szkodliwe wzorce zachowania. Problemem są również uwodzenie w sieci czy szereg zagrożeń dla prywatności dzieci i młodzieży. Pierwszym i najważniejszym ogniwem bezpieczeństwa dzieci są rodzice.
Często jednak nie są oni w pełni świadomi swojej roli oraz nie wiedzą co robić, żeby dziecko unikało zagrożeń lub jak reagować na sytuacje kryzysowe. Na domiar złego większość dzieci deklaruje, że nie postrzega rodziców jako osób, u których szukałoby pomocy w sytuacjach zagrożenia.
Dlatego niezmiernie ważne jest uświadomienie rodzicom ich roli w zapewnianiu dzieciom bezpieczeństwa online, już od najmłodszych lat.
Najlepiej służy temu przybliżenie im specyfiki internetowych zagrożeń przy jednoczesnym wskazaniu sposobów na ich unikanie i skuteczne reagowanie.
Spotkanie prowadzi ŁUKASZ WOJTASIK – ekspert Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Od ponad 20 lat zajmuje się zapobieganiem zagrożeniom dla dzieci i młodzieży. Jest autorem pierwszej polskiej kampanii społecznej poświęconej tematowi zagrożeń online – „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” z 2004 roku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapisy w Ośrodku Psychoedukacji, tel. 89 649 92 00