Ilawska Panorama Krzywe

A A A

pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Strona jest elementem kampanii społecznej adresowanej do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym prowadzonej pod hasłem „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”.

Celem kampanii jest wsparcie dorosłych w nauczaniu dzieci bezpiecznego korzystania z cybermediów, czyli internetu, smartfonów czy tabletów.
https://pierwszekroki.net/