Ilawska Panorama Krzywe

A A A

ciaza bez alkoholuStrona edukacyjna przeznaczona dla specjalistów zajmujących się profilaktyką FASD i pomocą dzieciom z FASD oraz rodziców/opiekunów wychowujących dzieci z FASD.

Na stronie znajdują się także informacje o miejscach diagnozy i wsparcia dla osób po płodowej ekspozycji na alkohol. Strona zawiera również opis pierwszej edycji kampanii Ciąża bez alkoholu z 2006 roku, w tym materiały do pobrania.
http://ciazabezalkoholu.pl/