Ilawska Panorama Krzywe

A A A

madraochrona

Mądra ochrona

Strona internetowa mająca na celu rozpowszechnienie informacji w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu i używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, edukacja w obszarze profilaktyki skierowana do rodziców i nauczycieli.
https://madraochrona.pl/