Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Burmistrza Miasta Iławy ogłosił konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań Gminy Miejskiej Iława z zakresu zdrowia publicznego na następujęce działania:

Część 1 - Pomoc psychologiczna dla dorosłych w zakresie problemów związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi, przemocą w rodzinie, sytuacją kryzysową w rodzinie i zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży, prowadzenie superwizji zespołu.

Część 2 - Pomoc psychologiczna dla dorosłych i młodzieży w związku z problemem przemocy, uzależnień od narkotyków, zachowaniami ryzykownymi młodzieży, wczesna interwencja profilaktyczna w sytuacji picia alkoholu i używania narkotyków przez dzieci i młodzież.

Część 3 – Pomoc psychologiczna dla rodzin i małżeństw w związku z problemami rodzinnymi, sytuacją kryzysową, wsparcie po ukończonej terapii uzależnień.

Część 4 – Pomoc psychologiczna dla rodziców i dzieci w związku z problemami dzieci, zachowaniami ryzykownymi dzieci.

Informacja oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (link)