Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Realizując zadania określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 przyjętego uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r., w załączeniu przedstawiamy bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących działania na terenie powiatu iławskiego, które związane są z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Baza teleadresowa org. pozarządowych

Baza teleadresowa podmiotów

Baza teleadresowa realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych

Baza teleadresowa realizatorów programów psych.-terap.