Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Na prośbę Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. - "Wyprawka szkolna". W linkach poniżej przedstawiamy ogólne zasady udzielenia pomocy oraz formularz wniosku o dofinansowanie.

REGULAMIN

FORMULARZ WNIOSKU