A A A

 

Fotka1 ARAD

"Aktywni rodzice, aktywne dziecko" to kompleksowy projekt działań profilaktycznych wspierających rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu i wychowywaniu dzieci. Wierzymy, że wczesna interwencja wobec pojawiających się trudności wychowawczych w domu może doprowadzić do redukcji problemów w przyszłości lub umożliwić ich rozwiązywanie we wczesnym etapie.

W tym celu rodzice oraz dzieci są objęci szerokim wsparciem w postaci:

  • wyjazdów rodzinnych,
  • Zajęć psychoedukacyjnych i warsztatów dla dorosłych.
  • Zajęć świetlicowych dla dzieci (profilaktyczno wychowawczych oraz z elementami socjoterapii)
  • Poradnictwa indywidualnego (psycholog, terapeuta, prawnik).
  • Warsztatów umiejętności wychowawczych.
  • Seminariów tematycznych.
  • Warsztaty twórczego spędzania czasu dla dorosłych i dzieci.

 W ramach projektu planowane jest wsparcie 20 dorosłych i 15 dzieci z ternów rewitalizacyjnych miasta Iławy.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Jego wartość to ponad 278 tys. zł.

EFS poziom