A A A
1)    Dąbrowski Janusz – Komenda Powiatowa Policji w Iławie
2)    Duchowski Marek – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iławie
3)    Górny Danuta – Urząd Miasta Iławy – Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
4)    Gutkowska - Rek Barbara - I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
5)    Janowski Leszek –  Sąd Rejonowy w Iławie Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
6)    Jonowska Magdalena – Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Iławie
7)    Kemska Grażyna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie
8)    Makowska Iwona – Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Iławie
9)    Ochocka Renata – Agencja Świadczeń Medycznych „VITA”
10)   Panfil Krzysztof – Urząd Miasta Iławy – Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
11)   Perges Edyta – Urząd Miasta Iławy– Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
12)   Pisarska Katarzyna - Urząd Miasta Iławy– Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
13)   Stempowska Katarzyna – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iławie
14)   Tomaszewski Marek - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iławie
15)   Jaskuła Patryk - Urząd Miasta Iławy– Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
16)   Lenckowski Michał - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie