1. Krzysztof Panfil - Przewodniczący
 2. Katarzyna Pisarska - Wiceprzewodnicząca
 3. Patryk Jaskuła - Sekretarz
 4. Marek Duchowski - Członek
 5. Janusz Dąbrowski - Członek
 6. Katarzyna Stempowska - Członek
 7. Grażyna Kemska - Członek
 8. Marek Tomaszewski - Członek
 9. Iwona Makowska - Członek
 10. Magdalena Jonowska - Członek
 11. Leszek Janowski – Członek
 12. Michał Lenckowski – Członek
 13. Renata Ochocka – Członek
 14. Danuta Górny – Członek