Ilawska Panorama Krzywe

A A A

    Przemoc domowa to wykorzystywanie siły i władzy do bicia i poniżania swoich najbliższych.
    Akt ślubu nie jest zgodą na maltretowanie.
    Władza rodzicielska nie upoważnia do okrutnego karania i upokarzania.
    NIC nie usprawiedliwia przemocy domowej.
    Przemoc domowa to działanie bądź zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym.
    Przebiega z wykorzystaniem istniejącej bądź stworzonej przez okoliczności przewagi sił lub władzy.
    Godzi w dobra lub prawa osobiste, a w szczególności w ich zdrowie lub życie.
    Powoduje u nich szkody lub cierpienie.
    Przemoc przebiega w trzech, powtarzających się cyklach, których powtarzalność sprzyja trwaniu kobiet w oczekiwaniu na pozytywną zmianę:
        Faza narastania napięcia – w tej fazie narasta napięcie i agresywność sprawcy.
        Faza gwałtownej przemocy – z mało istotnych powodów dochodzi do ataku agresji i wybuchu złości.
        Faza „miodowego miesiąca” – sprawca, zdając sobie sprawę z tego co zrobił, stara się znaleźć usprawiedliwienia i wytłumaczenie swojego zachowania. Prosi też o wybaczenie by uniknąć odpowiedzialności.
    Powtarzające się akty przemocy na przemian z pojawianiem się nadziei na poprawę, stopniowo dezorganizują i niszczą możliwość samoobrony.
    Kobieta doświadczająca przemocy ze strony partnera rujnuje swój wewnętrzny obraz siebie samej, nasila się tendencja do traktowania siebie jako kogoś, kto nie ma żadnej wartości, na nic nie zasługuje.

O PRZEMOCY DOMOWEJ

    Osoby doświadczające przemocy najczęściej mają wcześniejsze doświadczenia „bycia nieważną” – rozwój ich poczucia znaczenia był we wczesnym dzieciństwie zaburzony przez postawy ważnych opiekunów (matki, ojca itd.), którzy swoim zachowaniem przekazywali komunikat „nie jesteś ważna”.
    Kiedy ojciec np. pije nałogowo przekazuje komunikat : „nie jesteś ważna na tyle, żebym chciał swój impuls picia powstrzymać”, a matka, która nie podejmuje działań ochronnych wobec dziecka przekazuje treści:” nie jesteś na tyle ważna, żebym wybrała ciebie zamiast mężczyzny, który niszczy nasze życie.
    Z takim doświadczeniem osobistym łatwo stracić wiarę, że ma się prawo do zajmowania się sobą i prawo do, niezależnej od innych, troski o jakość swojego życia.

SKĄD CZERPAĆ MOC DO ZMIANY? JAK DOSTARCZAĆ MOCY DO WYJŚCIA Z BŁĘDNEGO KOŁA PRZEMOCY?

    Wszystko, co sprzyja wzrostowi szacunku do siebie i pojawieniu się przekonania o tym, że jest się ważnym człowiekiem zwiększa prawdopodobieństwo przerwania błędnego koła i wyjście z impasu.
    By odnaleźć moc konieczne jest uznanie potrzeby poszukiwania pomocy.


PRZEMOC DOMOWA TO TYLKO JEDEN Z OBSZARÓW ŻYCIA RODZĄCY ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA. Jest on w centrum naszego zainteresowania ze względu na to, że skutki przemocy są bardzo drastyczne ale także dlatego, że z przemocą często idą w parze inne problemy, przemoc unieszczęśliwia rodzinę i jest trudna do zatrzymania. Ludzie przeżywają trudności w związku z uzależnieniem jednego członka rodziny, borykają się z biedą, wielodzietnością, bezrobociem, chorobami, trudnościami wychowawczymi i innymi kłopotami. Wszystkie problemy utrudniają konstruktywne życie i wszystkie wymagają uczenia się nowych sposobów radzenia sobie, wprowadzenia zmian w życie, zrozumienia potrzeby korzystania ze wsparcia i pomocy.

BIURO PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORGANIZUJE GRUPĘ PSYCHOEDUKACYJNĄ DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE.