Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Aktualności

To groźne i pełne trwogi słowo na dobre zadomowiło się w mediach i w naszych domach. Podczas gdy my słuchając kolejnych doniesień o zamachach, bitwach, wojnach staramy się podchodzić do nich z dystansem, dzieci odbierają wszystko co widzą i słyszą dosłownie. I boją się. Czy zatem wyłączać wiadomości w obecności dziecka? A może od najmłodszych lat pokazywać dzieciom jak okrutny i skomplikowany jest świat?.... więcej na stronie miastaodzieci.pl

Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski- Łączy nas Iława i Stowarzyszenie Przystań Iława / Spółdzielnia Socjalna Horyzonty Iława ogłaszają zbiórkę pieniędzy, które przeznaczone zostaną na realizację bieżących potrzeb związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy w Iławie. Prosimy o wpłaty każdych kwot, w miarę możliwości. Środki, które do nas wpłyną, zostaną wykorzystane na bieżące potrzeby przybyłych do Iławy uchodźców. Na bieżąco będziemy informować o tym, na co przeznaczymy zebrane pieniądze. Za każdą wpłatę dziękujemy z całego serca!??????????

Pomagam.pl

Zbiórka Iława dla Ukrainy

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Eksperci przewidują, że do 2030 roku stanie się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. Na świecie choruje na nią aż 350 milionów ludzi, w Polsce - 4 miliony.

Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Depresja to choroba jak każda inna np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Depresja to choroba, która jest związana z wadliwym funkcjonowaniem neuroprzekaźników w mózgu. Depresja nie jest oznaką słabości. Choroba ta dotyka ludzi w różnym wieku, niezależnie od płci czy statusu społecznego. Depresja nie jest tylko chwilowym obniżeniem nastroju, ale chorobą, która utrudnia bądź nawet uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Obniżony/obojętny nastrój, smutek, brak energii, utrata sprawności intelektualnej, pesymistyczne widzenie przyszłości, niska samoocena, brak zainteresowania czynnościami, które dotychczas sprawiały przyjemność, zaburzenia rytmów okołodobowych (m.in. zaburzenia rytmu snu i czuwania), zmniejszony/zwiększony apetyt to typowe objawy depresji. Depresja odbiera radość życia i jest przyczyną cierpienia psychicznego. Skutki nieleczonej depresji bywają bardzo poważne. Najpoważniejszym z nich jest samobójstwo.

Przyczyn depresji upatruje się we wspólnym oddziaływaniu czynników endogennych (genetycznych, metabolicznych), egzogennych (związanych z obciążeniem chorobami somatycznymi, przyjmowanymi z ich powodu lekami działającymi depresjogennie, uzależnieniem od leków uspokajających/nasennych, alkoholu, narkotyków), psychogennych – trudne wydarzenia życiowe, straty, zmiany.

Depresję można i należy leczyć.

Poniżej zamieszczamy link do krótkiego filmu które pozwoli każdemu lepiej zrozumieć zachowania osoby w depresji i poznać sposoby przezwyciężenia trudności w tym zaburzeniu.

23 luty Dzień walki z depresją.2

 

 

W związku z wydarzeniami na Ukrainie Urząd Miasta informuje, że Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie oferuje wsparcie, poradę, pomoc psychologiczną dla osób dorosłych i dzieci z Ukrainy.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonów: 89 649 92 00; 89 649 92 03; 89 649 92 04 oraz 609 410 150

uki

Burmistrza Miasta Iławy ogłosił konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań Gminy Miejskiej Iława z zakresu zdrowia publicznego.

ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT:

Klub Rodzica – organizacja i prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności osobiste i społeczne dla dzieci przedszkolnych i rodziców z terenu miasta Iławy, prowadzenie zajęć wzmacniających umiejętności wychowawcze rodziców

Informacja oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (link).