Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Aktualności

dopalaczeinfo

Nowe substancje psychoaktywne

Strona internetowa mająca na celu rozpowszechnienie informacji na temat ryzyka związanego z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych dedykowana do młodzieży.
https://dopalaczeinfo.pl/

pomaranczowaliniaPomarańczowa linia

Strona internetowa programu ogólnopolskiego telefonu zaufania dla młodych ludzi nadużywających alkoholu i ich rodziców „Pomarańczowa Linia” 801 14 00 68.

link: http://pomaranczowalinia.pl/

niebieska liniaNiebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie to:

  • Pomoc psychologiczna
  • Pomoc prawna
  • Ogólnopolska poradnia mailowa
  • Ogólnopolska poradnia telefoniczna
  • Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
  • Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych
  • Wydawanie pisma "Niebieska Linia"

Sprawdź: https://www.niebieskalinia.info/

zippiW dniach 19 – 20 maj 2023 r. planowane jest szkolenie pt.: „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.