Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Aktualności

24 czerwca br. od godziny 15:30 zapraszamy na ul. Chełmińską 1 piknik rodzinny3

Platforma Iławskiego Budżetu Obywatelskiego wystartowała. Czekamy na Wasze pomysły do 15 lipca!
IBO2023 to pół miliona zł do dyspozycji naszych mieszkańców.

60 000 zł na tzw. projekty miękkie: wydarzenia sportowe, kulturalne, gry miejskie, warsztaty, pikniki, spotkania....
440 000 zł to środki na inwestycje, nowe atrakcje na mapie Iławy!

Jak zgłosić projekt ?
Przez platformę IBO - https://ilawa.budzet-obywatelski.org/
Razem zmieniajmy naszą Iławę!

www.ilawa.budzet obywateslki.org.2

Burmistrza Miasta Iławy ogłosił konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań Gminy Miejskiej Iława z zakresu zdrowia publicznego.

ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT:

Organizacja i prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci z terenu miasta Iławy.

Celem zadania publicznego jest profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez naukę umiejętności społecznych rozwój zainteresowań i aktywne formy spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców miasta Iławy.

Oferent może złożyć ofertę na jeden turnus zajęć letnich profilaktyczno – wychowawczych lub na dwa (jeden turnus - dofinansowanie 8 000,00 zł, dwa turnusy - dofinansowanie 16 000,00 zł).

Informacja oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (link).

uki

W miarę pogłębiania się kryzysu uchodźczego miliony mężczyzn, kobiet i dzieci stoją w obliczu niepewnej przyszłości. Co możesz z tym zrobić?
Codziennie kontaktują się z nami osoby, które chcą pomóc uchodźcom. Nie zawsze możemy przyjąć każdą ofertę pomocy, ale zwykle możemy zaproponować inną organizację lub grupę, z którą możesz się skontaktować. I zawsze jesteśmy wdzięczni za miłe słowa i wsparcie.

...jako „gospodarz uchodźców” Ty decydujesz, na jak długo możesz
zaoferować wolny pokój lub nieruchomość, w zależności od okoliczności.
To co robisz jest jedną z najbardziej praktycznych form pomocy, jaką
możesz udzielić osobom uciekającym z własnego kraju przed wojną i
znajdujących się w kryzysie. To dla nich ogromna tragedia i trauma.
Dzięki Twojemu wsparciu te rodziny lub osoby indywidualne znajdą
opiekę i wytchnienie, podczas gdy będą próbować przywrócić swoje
życie na właściwe tory. Będą mogli w bezpiecznych warunkach
wypracować swoje opcje i uporządkować formalności, aby móc
rozpocząć proces poszukiwania pracy, edukacji, odbudowy rodziny, życia
i przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem opracowanym dla Fundacji HumanDoc (link)