Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Aktualności

pomaranczowaliniaPomarańczowa linia

Strona internetowa programu ogólnopolskiego telefonu zaufania dla młodych ludzi nadużywających alkoholu i ich rodziców „Pomarańczowa Linia” 801 14 00 68.

link: http://pomaranczowalinia.pl/

niebieska liniaNiebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie to:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc prawna
 • Ogólnopolska poradnia mailowa
 • Ogólnopolska poradnia telefoniczna
 • Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych
 • Wydawanie pisma "Niebieska Linia"

Sprawdź: https://www.niebieskalinia.info/

zippiW dniach 19 – 20 maj 2023 r. planowane jest szkolenie pt.: „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

W dniu 18.05.2023 r. odbędzie się szkolenie: „Profilaktyka zachowań ryzykownych, profilaktyka suicydalna”. Szkolenie obejmować będzie następujące  treści i zagadnienia:

 1. Zachowania ryzykowne - definicja, rodzaje, przyczyny, uwarunkowania.
 2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
 3. Samobójstwo - pojęcie, typy, przyczyny, mity na temat samobójstw.
 4. Dzieciństwo a samobójstwo.
 5. Sygnały samobójstwa.
 6. Profilaktyka, pomoc, przeciwdziałanie.

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Psychoedukacji, w godzinach od 9.00 do 13.00.

Poprowadzi je pani Danuta Górny – psycholog pracujący w Ośrodku Psychoedukacji.