Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Aktualności

krzywoweszlo 768x408Krzywo weszło

Aplikacja ogólnopolskiej kampanii społecznej „Krzywo Weszło – Zmień Ustawienia” wraz z interaktywną grą edukacyjną dla młodzieży.
https://krzywoweszlo.pl/

madraochrona

Mądra ochrona

Strona internetowa mająca na celu rozpowszechnienie informacji w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu i używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, edukacja w obszarze profilaktyki skierowana do rodziców i nauczycieli.
https://madraochrona.pl/

niebotak

Nie bo tak

Strona internetowa mająca na celu rozpowszechnienie informacji na temat ryzyka związanego z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych dedykowana do młodzieży.
https://niebotak.pl/

pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Strona jest elementem kampanii społecznej adresowanej do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym prowadzonej pod hasłem „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”.

Celem kampanii jest wsparcie dorosłych w nauczaniu dzieci bezpiecznego korzystania z cybermediów, czyli internetu, smartfonów czy tabletów.
https://pierwszekroki.net/

dopalaczeinfo

Nowe substancje psychoaktywne

Strona internetowa mająca na celu rozpowszechnienie informacji na temat ryzyka związanego z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych dedykowana do młodzieży.
https://dopalaczeinfo.pl/