Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Aktualności

Platforma Iławskiego Budżetu Obywatelskiego wystartowała. Czekamy na Wasze pomysły do 15 lipca!
IBO2023 to pół miliona zł do dyspozycji naszych mieszkańców.

60 000 zł na tzw. projekty miękkie: wydarzenia sportowe, kulturalne, gry miejskie, warsztaty, pikniki, spotkania....
440 000 zł to środki na inwestycje, nowe atrakcje na mapie Iławy!

Jak zgłosić projekt ?
Przez platformę IBO - https://ilawa.budzet-obywatelski.org/
Razem zmieniajmy naszą Iławę!

www.ilawa.budzet obywateslki.org.2

Burmistrza Miasta Iławy ogłosił konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań Gminy Miejskiej Iława z zakresu zdrowia publicznego.

ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT:

Organizacja i prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci z terenu miasta Iławy.

Celem zadania publicznego jest profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez naukę umiejętności społecznych rozwój zainteresowań i aktywne formy spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców miasta Iławy.

Oferent może złożyć ofertę na jeden turnus zajęć letnich profilaktyczno – wychowawczych lub na dwa (jeden turnus - dofinansowanie 8 000,00 zł, dwa turnusy - dofinansowanie 16 000,00 zł).

Informacja oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (link).