Ilawska Panorama Krzywe

A A A

W związku z wydarzeniami na Ukrainie Urząd Miasta informuje, że Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie oferuje wsparcie, poradę, pomoc psychologiczną dla osób dorosłych i dzieci z Ukrainy.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonów: 89 649 92 00; 89 649 92 03; 89 649 92 04 oraz 609 410 150

uki