Burmistrza Miasta Iławy ogłosił konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań Gminy Miejskiej Iława z zakresu zdrowia publicznego.

ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT:

Klub Rodzica – organizacja i prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności osobiste i społeczne dla dzieci przedszkolnych i rodziców z terenu miasta Iławy, prowadzenie zajęć wzmacniających umiejętności wychowawcze rodziców

Informacja oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (link).