Ilawska Panorama Krzywe

A A A

W ramach realizowanej kampanii Razem przeciw depresji, zamieszczamy na naszej stronie internetowej link do krótkiego filmu które pozwoli każdemu lepiej zrozumieć zachowania osoby w depresji i poznać sposoby przezwyciężenia trudności w tym zaburzeniu.

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Psychoedukacji na bazie filmu prowadzi zajęcia edukacyjne dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkól ponadpodstawowych.  Zainteresowanych pedagogów i nauczycieli zapraszamy do kontaktu.

(aby obejrzeć film należy klinąć w obraz)

depresja