Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Burmistrza Miasta Iławy ogłosił konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań Gminy Miejskiej Iława z zakresu zdrowia publicznego, obejmujący wsparcie w ramach przygotowania i przeprowadzenia kampanii społecznych dla mieszkańców miasta Iława z podziałem na zadania szczegółowe:

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie.
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych a w szczególności profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.
  3. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Więcej informacji na stronie: Biuletyn Informacji Publicznej