Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała filmy nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Czas pandemii COVID-19 to okres zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie i ograniczonego dostępu osób krzywdzonych przez najbliższych do bezpośredniej pomocy. W związku powyższym PARPA przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3 minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon 800-12-00-02.

Zachęcamy Państwa do pobrania filmów i udostępniania na swoich stronach internetowych i profilach.

 drzwi

telefon