fdamy radeFundacja Damy Radę przystąpiła do realizacji projektu Szkolenia i konsultacje online dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami z powiatów sztumskiego i iławskiego.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych COVID-19

Szkolenia są bezpłatne oraz obejmują:

Trening umiejętności Społecznych

Trudne zachowania

Indywidualne konsultacje z wybranym specjalistą wg zgłoszonej potrzeby (psycholog, psychiatra, seksuolog, terapeuta behawioralny, logopeda)

Szkolenia i konsultacje odbędą się na internetowej platformie szkoleniowej w zamkniętej grupie z zachowaniem anonimowości uczestników.

Link do zapisów: https://forms.gle/N127WG3yuxJXRoMs9

W związku z tym chcielibyśmy, z Państwa pomocą, dotrzeć do najbardziej potrzebujących opiekunów OzN mieszkających powiat sztumski lub iławski.