Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy w dwóch turnusach oraz zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dorosłych.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 dotyczy działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy

Prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy w dwóch turnusach.
Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dorosłych.

Link do ogłoszenia:
http://bip.umilawa.pl 

Osoba do kontaktu: Wojciech Jankowski 

tel. kontaktowy 89 649 92 00