Ilawska Panorama Krzywe

A A A

ownsers care helping hand

Od dziś w Ośrodku Psychoeduakcji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w ramach której prowadzone jest pomoc w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej i psychologicznej oraz finansowej dla wszystkich osób pokrzywdzonych, świadków oraz osób im najbliższych tj.

 

 • pomocy prawnej,
 • mediacji,
 • pomocy psychologicznej, psychoterapii, grup wsparcia,
 • pomocy tłumacza języka migowego,
 • doradztwa pierwszego kontaktu,
 • finansowanie kursów i szkoleń,
 • pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby,
 • finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem,
 • pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,

Z pomocy można skorzystać w Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (89) 649-92-00

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości.