Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Burmistrz Miasta Iławy zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagrody "Bratnia Dłoń", dla osób w szczególny sposób zaangażowanych w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Jest to nagroda przyznawana osobie lub zespołowi z inicjatywy własnej Burmistrza, lub na wniosek:

1. organów administracji samorządowej miasta Iławy;
2. instytucji z terenu miasta Iława;
3. organizacji pozarządowych;
4. osób indywidualnych i grup formalnych.

Termin składania wniosków: do 20.11.2017 r.
Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Iławy - pok. 211

Już teraz zapraszamy na Uroczystą Galę z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, która odbędzie się 4 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Kinoteatrze "Pasja" w Iławie.

Więcej informacji: http://www.ilawa.pl/page/63,Komunikaty-i-ogloszenia.html?id=117