Przewodniczący Miejskiej Komisji:

Środa w godz. 16.00 - 18.00

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji:

Czwartek w godz. 16.00 - 18.00

 

 

 

Sekretarz Miejskiej Komisji:

Wtorek w godz. 10.00 - 12.00