Dyżury Miejskiej Komisji:

Numer kontaktowy: 89 649 92 03

 

Marek Tomaszewski

Przewodniczący

wtorek

13.00 – 15.00

Krzysztof Panfil

Wiceprzewodniczący

wtorek

15.30 – 16.30

Małgorzata Gawińska

Sekretarz

poniedziałek

16.00 – 18.00

Marek Tomaszewski

Terapeuta

poniedziałek

16.00 – 20.00

Łucja Wieczorek

Terapeuta

czwartek

15.30 – 18.30

Katarzyna Pisarska

Terapeuta

środa

15.30 – 18.30

Wojciech Mówiński

Radca Prawny

Wtorek (1 i 3 w m-cu)

16.15 – 18.45

Marek Duchowski

Radca Prawny

Wtorek (2 i 4 w m-cu)

13.15 – 18.15