Ilawska Panorama Krzywe

A A A

      Celem zajęć w Klubie jest kształtowanie u młodzieży odwagi, pewności siebie, a przede wszystkim samodzielności. Młodzież sama wykonuje różne zadania, które często są ich własnymi pomysłami. Program zajęć jest kształtowany wspólnie z wychowankami, którzy mają duży wpływ na to, co będzie się działo na zajęciach. Ofertę dostosowujemy do zainteresowań młodzieży. Na zajęciach podopieczni zajmują się tym, co lubią i co sprawia im przyjemność.

19510567 1801087863250968 2488273786994644987 n     

Głównym celem działalności Klubu jest przygotowanie młodzieży do dorosłego, samodzielnego życia poprzez m. in.: nabywanie umiejętności społecznych niezbędnych w dorosłym życiu, co odbywa się poprzez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz dokonywane wybory i decyzje, przezwyciężanie własnych ograniczeń emocjonalnych i społecznych, kształtowanie konstruktywnych społecznie norm i zachowań oraz wygaszanie zachowań i postaw niepożądanych. Nabywanie umiejętności społecznych oraz rozwój zainteresowań, zdolności i aktywności życiowej odbywa się poprzez uczenie alternatywnych (w stosunku do dotychczas utrwalonych form nieaktywnych) form spędzania wolnego czasu. Kilkudniowe warsztaty profilaktyczne, wyjazdy integracyjne, zajęcia z zakresu socjoterapii mają na celu wypracowanie u młodzieży umiejętności, które przydadzą im się w kontaktach z innymi ludźmi, w różnych sytuacjach życiowych, w szkole, a przyszłości także w pracy . Na zajęciach młodzież uczy się poprawnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji, nawiązywania i utrzymywania relacji z rówieśnikami, radzenia sobie z presją i naciskiem innych, poznaje twórcze sposoby rozwiązywania problemów i uczenia się, pomagania innym. Prowadzimy też zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, taniec współczesny, organizujemy wyjścia na basen.


Godziny zajęć w Klubie Młodzieżowym
 wtorek      17:00 - 19:00
czwartek      17:00 - 19:00

Realizowane działania to m.in.:

    amatorska liga tenisa stołowego, bilarda, piłkarzyków;
    zajęcia sportowe (piłka nożna, koszykówka);
    zajęcia filmowe, teatralne;
    zajęcia plastyczne, muzyczne, komputerowe;
    wyjścia na basen, wycieczki, wyjazdy na kolonie;
    współpraca z Centrum Organizacji Pozarządowych;
    zajęcia z elementami socjoterapii, zajęcia profilaktyczne;
    gry i zabawy zespołowe; udział w turniejach i festynach;
    akademia obywatelska;
    uczestnictwo w różnego rodzaju warsztatach tematycznych i spotkaniach cyklicznych;
    działania wolontarystyczne;
    zajęcia z Dramy;
    kąciki dyskusyjne;

Wychowawcy pracujący w Klubie:

        Chejna Jakub – wychowawca;
        Brzuska Arkadiusz – wychowawca;
        Ćwikliński Marek – wychowawca;