Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Imię i Nazwisko

Konsultanta

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Psycholog:
Danuta Górny
11:00 - 17:00
-
-
-
-
Terapeuta:
Łucja Wieczorek
-
-
15:30 - 19:30
-
-
Katarzyna Stempowska
-
8:00 - 17:00
15:30 - 18:30
-
-
Marek Tomaszewski
16:00 - 20:00
-
-
-
-
Prawnik:
Wojciech Mówiński
 -

I oraz III wtorek

miesiąca: 16:00-18:00

- - -
Marek Duchowski
-

II oraz IV wtorek

miesiąca: 16:00-18:00

- - -