Ilawska Panorama Krzywe

A A A

SPAHCOW dniach 23-24 stycznia 2016 odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu "Stronger Parents – Healthier Communities" (SPAHCO) współfinansowanego ze środków programu Erasmus+. Tym razem delegacja Urzędu Miasta Iława – Ośrodka Psychoedukacji wraz z partnerami z Hiszpanii, Danii, Chorwacji, Rumunii i Turcji udała się do Potenzy (Włochy).

Gospodarzem tego wydarzenia była włoska organizacja non-profit "Euro-net" – partner z bogatym doświadczeniem w tworzeniu aplikacji i gier on-line. Podczas dwudniowego spotkania wszyscy partnerzy zaprezentowali wyniki przeprowadzonych wsród rodziców i dzieci ankiet na temat zawartości aplikacji i gry on-line, które mają powstać podczas realizacji projektu i pełnić rolę nowoczesnych narzędzi profilaktycznych oraz wspomagać poprawienie umiejetności rodzicielskich m.in. poprzez proponowanie rodzinom różnych form wspólnego spędzania czasu. Kolejnymi punktami spotkania były: dyskusja na temat zawartości oraz formy aplikacji i gry on-line, jak również prezentacje dobrych praktyk każdej instytucji biorącej udział w projekcie. Zaplanowane zostały również działania na najbliższe miesiące. Nastepne spotkanie partnerskie odbędzie się w maju w Bukareszcie (Rumunia).