Ilawska Panorama Krzywe

A A A

www.ilawa.pl wyspa mlynska dotacje ilawa 2Projekt pn. "Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne", czyli park rekreacyjny na Wyspie Młyńskiej.

Oddany we wrześniu 2017 r. teren budowy przy ul. Kościuszki ukazał się mieszkańcom i turystom jako zorganizowana strefa do aktywnej rekreacji i wypoczynku. Ideą stworzenia infrastruktury rekreacyjnej na Wyspie Młyńskiej było rozszerzenie i poprawa atrakcyjności turystycznej Iławy (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kajakowej) w oparciu o posiadane walory przyrodnicze wyspy znajdującej się w otoczeniu rzek: Młynówki i Iławki.

Obszar ten powiązany jest funkcjonalnie z istniejącym zagospodarowaniem turystycznym. Stanowi jego kontynuację, lecz w znacznie szerszym zakresie. Poza trasami pieszo - rowerowymi znajdziemy tu dodatkowe elementy rekreacji takie jak: fontanna, pergole z roślinnością, siłownie terenowe, linarium oraz trampoliny. Całość stanowić będzie zorganizowaną przestrzeń do wypoczynku w kontakcie z przyrodą.

 

Utworzona strefa turystyczno - rekreacyjna w formie parku obejmuje następujące elementy:

  • mała architektura: ławki i kosze na śmieci oraz urządzenia umożliwiające aktywny pobyt (siłownie terenowe, elementy placu zabaw);
  • pergola z fontanną akcentująca wejście do parku, umożliwiająca organizowanie imprez okolicznościowych;
  • budynek o funkcji zaplecza sanitarnego i technicznego przy wejściu na plażę trawiastą (sanitariaty, przebieralnie, sezonowe natryski, ochrona i dozór parku) z panelami fotowoltaicznymi;
  • zagospodarowanie cypla przy Małym Jeziorze Iławskim na strefę wypoczynkową w postaci trawiastej plaży do zażywania kąpieli słonecznych;
  • prefabrykowane kładki wykonane z przęseł kompozytowych, zapewniające ciągłość tras pieszych i rowerowych (przejścia przez rzekę Iławkę i Młynówkę) wraz z podświetlonymi barierkami;
  • różnorodne nasadzenia zieleni wraz z systemem nawadniania;
  • Ponadto uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną: oświetlenie ledowe, monitoring wizyjny, przyłącza wod-kan (na potrzeby fontanny i sanitariatów).

Więcej informacji na stronie ilawa.pl