Ilawska Panorama Krzywe

A A A

„Aktywnie i zdrowo” to kampania edukacyjna, której celem jest popularyzacja zdrowego stylu życia

z wykorzystaniem aktywności fizycznej. Kampania ma zwrócić uwagę na aktywne spędzanie czasu wolnego, zdrowy styl życia,

zmniejszenie ilość negatywnych zachowań i nawyków  szkodliwych dla zdrowia.

Kampania kładzie nacisk na pozytywne wykorzystywanie wolnego czasu zwłaszcza na aktywność fizyczną.

W ramach realizowanej, od kwietnia tego roku, kampanii przeprowadzono następujące działania:

    konkurs plastyczny wśród iławskich uczniów szkół podstawowych na logo i plakat kampanii,
    wędkarski Dzień Dziecka,
    realizacja stacjonarnego, letniego wypoczynku dzieci z elementami aktywności fizycznej,
    montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Kajki w Iławie,
    piknik edukacyjny Sieciaki na Wakacjach,
    półmaraton biegowy w Iławie – bieg dla najmłodszych,
    zajęcia rekreacyjne z wykorzystaniem urządzeń w siłowniach zewnętrznych przy ul. Kajki oraz ul. Chełmińskiej w Iławie,
    współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem AMAZONKI "X Marsz Życia i Nadziei w Iławie",
    "Mikołajki na sportowo".

Realizatorem kampanii jest Urząd Miasta w Iławie – wydział Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.