Organizowane przez:

1. Gimnazjium nr 2

2. Przedszkole nr 3

3. Szkoła Podstawowa nr 4

4. Inne

1. Gimnazjium nr 2
Nazwa wydarzenia     Termin     Odbiorcy     Opisy wydarzenia
Piknik ,,Zdrowie, Sport, Rodzina"     11.06.2016r.     Mieszkańcy Iławy     Integracja społeczeństwa lokalnego

2. Przedszkole nr 3
Nazwa wydarzenia     Termin     Odbiorcy     Opisy wydarzenia
Konkurs kulinarno-fotograficzny     31.05.2016r.     Rodzice z dziećmi     Przygotowywanie potraw oraz dzielenie się przepisami i wykonywanie fotografii
Udział w IX Dziecięcym Festiwalu ,,Przedszkolada" w Zalewie     02.06.2016r.     Dzieci, rodzice, mieszkańcy Zalewa      Występy dzieci z prezentacjami teatralno - wokalnymi w Sali widowiskowej lub amfiteatrze dla mieszkańców Zalewa. Organizator Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie

 Międzyprzedszkolne prezentacje muzyczne: ,,Przedszkole tańczy i śpiewa"
     01.06.2016r.     Dzieci, rodziny społedcznoścć lokalna      Prezentacje muzycznno-taneczno-wokalne dla mieszkańców Iławy
 Dni rodziny- występy dzieci w amfiteatrze w Iławie      05.06.2016r.      Społeczność lokalna     Występy dzieci z prezentacjami wokalno-tanecznymi dla mieszkańców Iławy
Festyn rodzinny     10.06.2016r.     Dzieci, rodziny społedcznoścć lokalna      Zabawy rodzin z dziećmi, konkursy, występy, edukacyjny plac zabaw, malowanie twarzy, kącik artystyczny.
 Marszobieg pod hasłem „Mamo, tato łapmy formę na lato”      14.06.2016r.      Dzieci i rodziny, społeczność lokalna      Bieg rodzin z dziećmi, jazda na rolkach  wyznaczoną trasą. Zakończony wspólnym zdjęciem.

3. Szkoła Podstawowa nr 4
Nazwa wydarzenia     Termin     Odbiorcy     Opisy wydarzenia
"Tu wszystko się zaczyna"     09.05-23.05.2016r.     uczniowie klas I-III     obchoty Dni Rodziny
Spotkania klasowe z okazji Dnia Mamy i Taty     maj-czerwiec     uczniowie klas I-III     spotkania w klasach. Integracja klasy i rodziców
Pogadanki o tematyce rodzinnej     maj-czerwiec     uczniowie klas I-III     zwrócenie uwagi na rolę rodziny w wychowaniu
Godziny wychowawcze     maj-czerwiec     uczniowie klas IV-VI     rola rodziny w wychowaniu młodego człowieka
Spotkania świetlic szkolnych z terenu miasta Iławy     24.05.2016r.     uczniowie klasy I-III z terenu miasta     wymiana doświadczeń, integracja międzyszkolna

4. Inne
Termin     Opisy wydarzenia
07 maja 2016r.     Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 3
14 maja 2016r.     Europejski Festyn Rodzinny w Gimnazjum nr 1
19 maja 2016r.     Rodzinno - integracyjny  Rejs Statkiem po kanale Elbląskim dla 40 osobowej grupy Amazonek oraz członków ich rodzin oraz osób wspierających.
25 maja 2016r.     z okazji Dnia Matki spotkanie integracyjne (zorganizowane przez Iławskie Amazonki)
31 maja 2016r.     Dzień Sportu dla Rodziny w Przeszkolu nr 6
03 czerwca 2016r.     piknik rodzinny na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, przy ul. Obrońców Westerplatte 5 zorganizowany przy współudziale TPD Iława Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie,
Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Iławie
2 czerwca 2016r.     Festyn Rodzinny w Przedszkolu nr 6
06 czerwca 2016r.     Dzień Sztuki dla Rodziny w Przedszkolu nr 6
8 czerwca 2016r.     godz. 15:30 otwarte spotkanie u Amazonek w siedzibie Klubu
  w Iławie ul. Chełmińska 1
Od miesiąca kwietnia do końca czerwca oraz od września do listopada 2016r.      „Razem Walczymy z Rakiem” pod takim hasłem 10 osobowa grupa Iławskich Amazonek będzie brała udział w zajęcia
ch rekreacyjno- rehabilitacyjnych polegających na marszach ze specjalnymi kijkami Nornic Walking.