A A A

p. Małgorzata Nierzwicka – psycholog

- konsultacje, poradnictwo psychologiczne w zakresie problemów dzieci i młodzieży oraz rodziców w związku z uzależnieniami, przemocą w rodzinie i innymi problemami rodzinnymi.

Przyjmuje:
aktualne dni i godziny znajdują się w harmonogramie.


 

p. Łucja Wieczorek – terapeuta uzależnień

- w sprawach związanych z uzależnieniem i współuzależnieniem od alkoholu
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego
- przyjmowanie wniosków na leczenie w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych

Przyjmuje:
aktualne dni i godziny znajdują się w harmonogramie.


 

p. Marek Tomaszewski – terapeuta uzależnień

- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego
- konsultacje na temat uzależnień i współuzależnień od alkoholu, sprawcy przemocy
- prowadzenie grupy wsparcia

Przyjmuje:
aktualne dni i godziny znajdują się w harmonogramie.


 

p. Danuta Górny – psycholog

- w sprawach związanych z przemocą w rodzinie
- w sprawach związanych z uzależnieniem i współuzależnieniem
- współuzależnieniem problemach z narkotykami
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego
- przyjmowanie wniosków na leczenie w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych

Przyjmuje:
aktualne dni i godziny znajdują się w harmonogramie.