• Witamy w Ośrodku Psychoedukacji

  W Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie spotykają się iławscy społecznicy, anonimowi alkoholicy, grupy młodzieżowe i wiele innych osób - głównie potrzebujących pomocy psychologicznej lub wychowawczej. Skupienie w jednym miejscu tak wielu instytucji i organizacji pomocowych ułatwia tylko realizowanie zadań i rozwiązywanie lokalnych problemów.

  Najważniejszą działalnością Ośrodka, jest oczywiście realizowanie zadań w zakresie profilaktyki uzależnień. W działającym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym można uzyskać porady psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień lub prawnika. Mamy uruchomiony Telefon Zaufania, grupy socjoterapeutyczne i grupy wsparcia.Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie w Polityką Plików Cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Kampania "AKTYWNIE i ZDROWO"

logoaktywnieizdrowo

Realizujemy projekt SPAHCO

logo-spacho

dopalacze pomoc male

polityka społeczna logo

Zajęcia dla dzieci

 Klub Aktywności „Junior”

      Oferujemy szereg zajęć pozaszkolnych dla dzieci ze szkół podstawowych, z terenu miasta Iławy. Staramy się zająć dzieciom każdą wolną chwilę ciekawymi zajęciami. W organizowaniu zajęć szczególną uwagę zwracamy na potrzeby i oczekiwania naszych podopiecznych. Staramy się stworzyć dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę codziennych spotkań. Zajęcia mają na celu naukę uniwersalnych umiejętności społecznych (współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, odpowiedzialność za własne postępowanie). Udział w zajęciach z rówieśnikami rozwija postawę „fairplay”, wyzwala postawy pomocy dla innych, tolerancji, odpowiedzialności. Dzieci współuczestniczą w planowaniu i realizacji zajęć poprzez dbanie o wystrój sali świetlicowej, pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych, zabaw, gier, wycieczek. Duże walory wychowawcze mają wspólne zajęcia rekreacyjno – sportowe, muzyka, taniec, śpiew, prace plastyczne. Zaspokajają one podstawowe potrzeby dzieci, w szczególności potrzebę bezpieczeństwa i przynależności do grupy, rozwijają zainteresowania. Poprzez w/w zajęcia realizowane są cele profilaktyczne – promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka zachowań ryzykownych.

      Zapewniamy codzienną pomoc w nauce, wyrównywaniu braków i rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki. Służą temu między innymi gry i zabawy dydaktyczne, które utrwalają wiadomości, kształcą pamięć, uwagę i myślenie. Opiekę zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Przy przyjęciu dziecka na zajęcia rodzice są zobowiązani do rozmowy z wychowawcą w celu przeprowadzenia wywiadu i wypełnienia karty informacyjnej. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 andrzejki

Zadania realizowane w trakcie działania Klubu:

 • Pomoc w odrabianiu lekcji, redukowanie braków w nauce, wspólne omawianie materiału,
 • Zajęcia z obszaru profilaktyki uzależnień i zagrożeń społecznych,
 • Zajęcia plastyczne, wystawy własnej twórczości,
 • Wizyty w interesujących miejscach, kontakt z instytucjami i ludźmi wykonującymi ciekawe zawody,
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami logopedii,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne,
 • Wspólne organizowanie imprez okolicznościowych, akcji świątecznych,
 • Poszukiwanie nowych zainteresowań, zajęcia z zakresu organizacji czasu wolnego,
 • Podnoszenie umiejętności interpersonalnych oraz społecznych,
 • Pomoc w nauce języków obcych – j. angielskiego, j. niemieckiego,
 • Indywidualne rozmowy i zajęcia,
 • Zajęcia muzyczne dla dzieci,
 • Prezentacje artystyczne podczas imprez okolicznościowych,
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe, zabawy ruchowe, gry zespołowe,
 • Projekcje filmów, bajek, programów edukacyjnych, popularnonaukowych, programów muzycznych, itp.
 • Gry i zabawy świetlicowe – gry planszowe, integracyjne, dydaktyczne, edukacyjne itp.
 • Nawiązywanie współpracy wychowawców z pedagogami szkolnymi i wychowawcami podopiecznych,
 • Edukacja multimedialna, zajęcia komputerowe,
 • Zajęcia podczas ferii zimowych, zajęcia letnie podczas wakacji, organizacja kolonii letnich.

 

Oferta Klubu Aktywności „Junior”
dla uczniów szkół podstawowych
od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 - 17:00

Poniedziałek:
12:00 – 15:00 - Zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji
15:00 – 17:00 - „Odkrywamy świat poprzez zabawę” zajęcia integracyjne

Wtorek:
12:00 – 15:00 - Zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji
15:00 – 17:00 - „Sport – uśmiech i zdrowie” - gry i zajęcia sportowe

Środa:
12:00 – 15:00 - Zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji
15:00 – 17:00 - „Akademia twórczego myślenia” - quizy, konkursy, turnieje
13:00 17:00 - "Indywidualne zajęcia edukacyjne" - przezwyciężanie trudności szkolnych

Czwartek:
12:00 – 15:00 - Zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji
15:00 – 17:00 - „Zajęcia aktywnej twórczości” - zajęcia plastyczne

Piątek:
12:00 – 15:00 - Zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji
15:00 – 17:00 - "Gry i zabawy w grupie" - zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY